คุณ “อึด” แค่ไหนกับ Forex

“ไม่สำคัญว่าคุณจะต่อยได้หนักแค่ไหน แต่สำคัญว่าคุณจะทนรับหมัดได้กี่หมัด และยังสู้ต่อไปได้”

คำพูดของ Rocky Balboa ในหนังดังเรื่อง Rocky สะท้อนหลักการสำคัญที่สุดในการเอาชนะการต่อสู้ โดยกล่าวเน้นถึงความสำคัญในความสามารถทนการถูกต่อยได้หลายครั้ง และยังสามารถต่อสู้ต่อไปได้อีก ไม่ใช่ความสำคัญของการต่อยคู่ต่อสู้ได้หนัก

หลักการข้อนี้เป็นหลักการที่สำคัญที่สุดของการลงทุนที่ประสบความสำเร็จ นักลงทุนจะต้องให้ความสำคัญต่อความสามารถที่ทนการขาดทุนติดต่อกันได้หลายครั้ง และยังสามารถลงทุนตามระบบต่อไปได้อีก ไม่ใช่ให้ความสำคัญกับผลกำไรในการลงทุน ถ้าไม่สามารถทนหมัดได้หลายหมัด เมื่อแพ้ Knock out แล้ว ก็จะไม่มียกต่อๆไปให้ทำคะแนนต่อไปอีก เป็นการพ่ายแพ้อย่างสมบูรณ์

ในการลงทุนก็เช่นเดียวกัน ถ้าไม่วางแผนการ Money management ให้เหมาะสม คือไม่สามารถทน การขาดทุนติดต่อกันได้หลายๆครั้ง ก็หมายความว่าแพ้ Knock out ออกจากตลาดไปเลย ไม่มีโอกาสกลับเข้ามาทำกำไรตามระบบต่อไปได้อีก

ดังนั้น ในการลงทุนของพวกเรา สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการวางแผนการลงทุนโดยคำนึงถึง Control Risk เป็นหลัก ไม่ใช่เอาผลกำไรมาเป็นหลักในการพิจารณาเลือกระบบ หรือความสามารถในการทำตามระบบ ก็เหมือนกับความสามารถของ Rocky ที่จะทนการถูกหมัดได้กี่ครั้งโดยที่ยังไม่แพ้ Knock out นั่นเอง

“สามารถทนการขาดทุนติดต่อกันได้หลายครั้ง โดยไม่มีผลต่อการทำตามระบบ”

หัวใจของ Money management คือการหาตัวเองให้พบว่าเราสามารถทนการขาดทุนชั่วคราว (Draw-down) ได้เท่าไหร่? โดยทั่วไป ในตลาด Forex จะให้การขาดทุนติดต่อกัน เฉลี่ยมากที่สุดประมาณ 6 ครั้ง ดั่งนั้นนักลงทุนจึงต้องวางแผนการ Money management ให้สามารถทนการขาดทุนติดต่อกัน ได้อย่างน้อย 6 ครั้ง และเผื่อเอาไว้อีกสัก 4 ครั้ง รวมเป็น 10 ครั้ง โดยที่ทั้ง 10 ครั้งนั้นรวมกันแล้วต้องไม่มากกว่า 15-20% ของเงินทุน

ถ้าทำตามระบบได้ และสามารถทน Draw-down ที่เกิดจาก การขาดทุนติดต่อกันได้ โดยยังรักษาระบบได้อยู่ จุดเด่นของระบบนี้คือ ผลกำไรที่แน่นอนในอัตราที่น่าพึงพอใจ และนั่นคือหัวใจสำคัญแห่งการประสบความสำเร็จในชีวิตของเทรดเดอร์ที่แท้จริง

“ถ้าคุณควบคุมความโลภในใจได้ คุณจะควบคุมความเสี่ยงได้ ถ้าคุณควบคุมความเสี่ยงได้ คุณจะควบคุมความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้”

วิเคราะห์ฟรี
เปลี่ยนความคิดในการเทรด
เพิ่มเทคนิคในการเทรด
รีวิวคอร์ส