?13 คำถามทดสอบ? #ความเชี่ยวชาญด้านแท่งเทียนของคุณ

1. Bullish Inside Up
2. Bullish Outside Up
3. Bearish Inside Down

1. Shooting Star
2. Hammer
3. Hanging Man

1. Shooting Star
2. Hanging Man
3. Doji

1. Shooting Star
2. Marubozu
3. Hanging Man

1. Inverted Hammer
2. Doji
3. Hammer

1. White Marubozu
2. Bullish Engulfing
3. Bearish Engulfing

1. Bearish Engulfing
2. Bullish Harami
3. Black Marubozu

1. Bullish Outside Up
2. Bullish Upside Tasuki Gap
3. Bearish Inverted Hammer

1. Bullish Upside Tasuki Gap
2. Bullish Upside Gap Filled
3. Two White Soldiers and Black Crow

1. Bearish Inside Down
2. Morning Star
3. Bearish Outside Down

1. Three Black Crows
2. Bearish Downside Gap Filled
3. Bearish Downside Tasuki Gap

1. Tweezer Tops
2. Double Dojis
3. Bearish Engulfing

1. Three White Soldiers
2. Three White Dudes
3. Three White Crows

วิเคราะห์ฟรี
เปลี่ยนความคิดในการเทรด
เพิ่มเทคนิคในการเทรด
รีวิวคอร์ส