Trend trade VS Swing trade

Trend trade VS Swing trade

การเทรดทั้ง 2 สไตล์นี้ มีข้อดี และข้อเสีย แตกต่างกันอย่างไร

เป็นการอธิบายในภาพรวมคร่าวๆ
หวังว่าจะพอมีประโยชน์ ต่อแนวทาง
การพัฒนาระบบเทรดของท่าน ในอนาคตนะครับ

วิเคราะห์ฟรี
เปลี่ยนความคิดในการเทรด
เพิ่มเทคนิคในการเทรด
รีวิวคอร์ส