WhyUs ทำไมต้องเรียน

ความรู้สึกของผู้เรียนหลังเรียนจบคอร์ส

ไขกุญแจปลดล๊อกความสำเร็จ

จิตวิทยา

หากคุณต้องการจะเป็นเทรดเดอร์ Forex ที่ประสบความสำเร็จ “การคิดแบบเดียวกับที่มืออาชีพคิด” เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง และคุณต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุง เป็นอันดับแรก ภายในคลาสเรียนของเรา

บริหารความเสี่ยง

นักลงทุนในตลาด forex มักไม่รู้ว่าความเสี่ยงนั้นสามารถควบคุมได้ หากรู้วิธีการที่ถูกต้อง และเราก็มีเครื่องมือ ที่จะควบคุมความเสี่ยงนั้น ซึ่งจะทำให้คุณ ไม่มีวันขาดทุนในตลาด forex ได้อีกเลยในระยะยาว

วินัย

วินัยเป็นสาเหตุหลัก ที่ทำให้เทรดเดอร์ล้มเหลวในระยะยาว ส่วนมากมักจะเกิดกับคนที่มีระบบการเทรดเป็นของตัวเองแล้ว และมักเกี่ยวกับเรื่อง Lot size Management ที่ Over trade หรือ Under trade โดยไม่รู้ตัว เช่น เจอช่วงเวลาที่ขาดทุนติดต่อกัน หรือเจอช่วงเวลาที่กำไรติดต่อกัน โดยผู้สอนจะมีเคล็ดลับ และข้อปฎิบัติเพื่อรักษาวินัยต่างๆเหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้น

ระบบการเทรด

คือไฮไลท์สำคัญ ที่จะกำหนดทิศทางในการเจริญเติบโตของพอร์ต ว่า Balance ของพอร์ตจะเติบโตไปในทิศทางที่หวือหวา หรือมั่นคง นั่นขึ้นอยู่กับเทคนิคที่ใช้ในการเทรด หากคุณเป็นนักเทรดประเภท Trend Following ระบบของคุณจะมี Winning ที่น้อย แต่ R:R คุณจะสูง แต่หากคุณเป็นประเภท Scalping คุณจะมี Winning สูง แต่ R:R ต่ำ ซึ่งระบบของเราคือจุดสมดุลระหว่าง Win และ R:R และเป็นระบบที่คุณไม่ต้องออกแบบเอง เพราะเราออกแบบระบบการเทรด ให้หมดทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว